Upute za korištenje Pravilnika

Registracija i prijava

Odaberite opciju Registriraj se u gornjem desnom kutu ekrana (slika 1).

Slika 1. Registracija – početak

Pojavit će se prozor za registraciju (slika 2). Unesite svoje podatke: ime i prezime, e-mail adresu, naziv ustanove i lozinku koju sami odredite. Imajte na umu uobičajene kriterije za sigurnost lozinke (određeni broj znakova, prisutnost brojki i velikih slova itd.). Kliknite na Registriraj se.

Slika 2. Prozor za registraciju

Pri svakoj sljedećoj prijavi koristite e-mail adresu i lozinku koju ste naveli prilikom registracije.

Kliknite Prijavi se u gornjem desnom kutu ekrana (slika 3).

Slika 3. Prijava – početak

Pojavit će se prozor za prijavu (slika 4). Unesite podatke za pristup (e-mail adresu i lozinku).

Slika 4. Prozor za prijavu

Nakon prijave sučelje se mijenja – otvaraju se nove opcije poput pretraživanja i filtriranja sadržaja Pravilnika ili preuzimanja u PDF-formatu. U gornjem dijelu ekrana pojavljuje se Vaše ime. Prilikom odjave kliknite na ime i odaberite opciju Odjavi se (slika 5).

Slika 5. Opcije korisničkog profila

Ako Vam prijava u sustav ne uspijeva, molimo Vas da provjerite sljedeće:

 • jeste li upisali ispravnu e-mail adresu i lozinku
 • je li vam na tipkovnici aktivna opcija Caps Lock

Ako se i dalje ne uspijevate prijaviti, kontaktirajte administratore na kam@nsk.hr.

Ako ste zaboravili lozinku, vidi 1.4 Zaboravljena lozinka.

Ako se ne možete sjetiti lozinke, kliknite Zaboravili ste lozinku? u donjem desnom kutu prozora za prijavu (slika 6).

Slika 6. Zaboravljena lozinka

Upišite e-mail adresu i kliknite Pošalji lozinku. Na navedenu adresu primit ćete poruku s novom lozinkom. Prijavite se koristeći novu lozinku.

Ako niste primili poruku s lozinkom, molimo Vas da provjerite neželjenu poštu. Ukoliko se poruka ne nalazi niti tamo, kontaktirajte administratore na kam@nsk.hr.

Lozinku koju Vam je dodijelio sustav možete promijeniti u svom korisničkom profilu. Vidi 1.5 Kako promijeniti podatke za pristup.

Kad se prijavite u sustav, u gornjem dijelu ekrana pojavit će se Vaše ime. Klikom na ime možete upravljati svojim podacima (slika 5).

Ako želite promijeniti e-mail adresu ili ustanovu, odaberite opciju Podaci korisnika. Unesite željene izmjene i pospremite ih.

Ako želite promijeniti lozinku, odaberite opciju Promijeni lozinku. Unesite i pospremite novu lozinku. Imajte na umu uobičajene kriterije za sigurnost lozinke (određeni broj znakova, prisutnost brojki i velikih slova itd.).

Prilikom sljedeće prijave koristite nove pristupne podatke.

Pregledavanje

Popis poglavlja Pravilnika nalazi se u izborniku na lijevoj strani ekrana (stolna računala) ili se otvara klikom na ikonu izbornika u gornjem dijelu ekrana (tableti i mobilni uređaji).

Uz svako poglavlje nalazi se znak plus. Klikom na plus otvara se lista elemenata podataka koji su sadržani u tom poglavlju (slika 1).

Slika 1. Otvaranje strukture poglavlja

Uz svaki element podataka također se nalazi znak plus. Klikom na plus otvaraju se upute vezane uz element – npr. izvor podataka, odabir podataka, način navođenja podataka itd. (slika 2).

Slika 2. Otvaranje strukture elementa

Struktura pojedinih uputa također postaje dostupna klikom na plus uz odgovarajuću uputu (slika 3).

Slika 3. Otvaranje strukture upute

Struktura pojmovnika otvara se klikom na pojmovnik, a zatim na određeno slovo.

Struktura se sažima klikom na znak minus uz ekspandirani element.

Da biste otvorili određeni sadržaj u Pravilniku (npr. poglavlje, element, uputu, dodatak, termin u pojmovniku itd.), najprije ga pronađite u izborniku. Za kretanje izbornikom vidi 1.1 Kako pregledati strukturu Pravilnika. Zatim u izborniku kliknite na naslov koji želite otvoriti. Sadržaj će se pojaviti na ekranu (slika 4).

Naslov dijela koji upravo pregledavate bit će u izborniku označen zadebljanim fontom (stolna računala).

Slika 4. Otvaranje sadržaja

Dalje se možete kretati Pravilnikom na nekoliko načina:

 • odaberite u izborniku neki drugi sadržaj koji Vas zanima
 • slijedite poveznice unutar teksta Pravilnika (slika 5)
Slika 5. Tekst s poveznicama
 • ‘listajte’ Pravilnik klikom na opcije Natrag ili Dalje ispod teksta (slika 6)
Slika 6. Opcije za ‘listanje’
 • vratite se na stranicu koji ste ranije pregledavali klikom na ikonu Natrag na navigacijskoj traci (back button).

Kliknite na opciju za izvoz sadržaja Pravilnika u PDF (slika 7), koja se nalazi na lijevoj strani ekrana (stolno računalo) ili u gornjem dijelu ekrana (tableti i mobilni uređaji).

Slika 7. Opcija za izvoz sadržaja u PDF

Napomena: Zbog opsežnosti dokumenta izvoz u PDF može potrajati i do nekoliko minuta.

Generirani PDF dokument možete pohraniti ili ispisati (slika 8).

Slika 8. Pravilnik u PDF formatu

Pretraživanje

Traženi izraz upišite u polje za pretraživanje na lijevoj strani ekrana (stolno računalo) ili gornjem dijelu ekrana (tableti i mobilni uređaji) i kliknite ikonu za pretraživanje (slika 1).

Možete pretraživati:

 • riječi u kosom padežu (npr. formata)
 • dijelove riječi (npr. grafičk)

Napomena: Dio riječi koji nedostaje nije potrebno označavati asteriskom ili sl.

 • izraze koji se sastoje od više riječi (npr. kolektivni agent)

Napomena: Niz riječi nije potrebno stavljati u navodnike.

Upisivanje izraza velikim ili malim slovima ne utječe na pretraživanje.

Slika 1. Polje za pretraživanje

Na ekranu će se pojaviti strukturirani popis dijelova Pravilnika koji sadržavaju traženi izraz.

Klikom na naslov određenog dijela otvara se njegov tekst. Traženi izraz bit će označen u tekstu (slika 2).

Slika 2. Rezultati pretraživanja

Ponovnim klikom na naslov tekst se zatvara.

Ako Vam se klikom na naslov poglavlja ili elementa ne otvara tekst: Radi boljeg pregleda i snalaženja u strukturi Pravilnika, naslovi poglavlja i elemenata javljaju se u rezultatima i onda kad se traženi izraz zapravo nalazi u tekstu neke od njihovih podstavaka (npr. elementa unutar poglavlja ili upute unutar elementa). Kliknite na naslov podstavke.

Filtriranje

Kliknite na oznaku filtra iznad izbornika na lijevoj strani ekrana. Otvorit će se kategorije prema kojima možete filtrirati sadržaj (slika 1).

Napomena: Opcija filtriranja dostupna je tek kad se prijavite u sustav.

Slika 1. Kategorije za filtriranje sadržaja

Što se dobije filtriranjem prema pojedinim kategorijama?

 • prema domeni: elementi koji predstavljaju svojstva iste domene (npr. svi elementi koji se odnose na osobu)
 • prema dosegu: elementi koji predstavljaju odnose istog dosega (npr. svi elementi koji povezuju neku jedinicu opisa s mjestom)
 • prema obveznosti: elementi koji su obvezni za pojedinu vrstu građe ili elementi koji su obvezni samo kad su dostupni ili elementi koji nisu obvezni
 • prema ponovljivosti: elementi koje je dopušteno ili nije dopušteno ponavljati u opisu
 • prema vrsti jedinice građe: elementi za opis kulturnih objekata ili elementi za opis prirodnih objekata
 • prema obliku sadržaja: elementi za opis građe određenog tipa sadržaja – tekst, slika, zvuk, glazba…
 • prema mediju: elementi za opis građe na određenom mediju – tiskanom, elektroničkom, video, zvučnom…
 • prema razini opisa: elementi za opis građe koja se opisuje na određenoj razini – zbirnoj, skupnoj, pojedinačnoj ili razini sastavnice
 • prema vrsti agenta: elementi za opis određene vrste agenta – osobe, obitelji ili korporativnog tijela.

Klikom na strelicu u odgovarajućem polju pojavljuje se padajući izbornik u kojemu treba izabrati  kriterij za filtriranje (slika 2).

Kriteriji za filtriranje mogu se kombinirati (npr. tekst na elektroničkom mediju).

Slika 2. Primjer filtriranja prema vrsti jedinice građe

Rezultati se prikazuju na ekranu u obliku strukturiranog popisa elemenata unutar pripadajućih poglavlja (slika 2).

Klikom na naslov određenog elementa otvara se njegov sadržaj, uključujući sve upute vezane uz taj element (slika 3).

Klikom na naslov ekspandirani element ponovo se zatvara.

Slika 3. Otvaranje sadržaja jednog od probranih elemenata

Ako želite poništiti kriterije filtriranja i ponovo filtrirati prema nekom drugom kriteriju, kliknite na opciju Poništi filter (slika 4).

Slika 4. Poništavanje odabranog filtra

1.2 Kako preuzeti filtrirani sadržaj u PDF formatu

Filtrirani sadržaj može se eksportirati i preuzeti u PDF formatu. Kliknite na opciju Izvoz u PDF (slika 5).

Napomena: Zbog opsežnosti dokumenta izvoz u PDF može potrajati i do nekoliko minuta.

Slika 5. Izvoz filtriranog sadržaja u PDF

Generirani PDF dokument možete pohraniti ili ispisati (slika 6).

Slika 6. Pravilnik u PDF formatu
Empty section. Edit page to add content here.