O Pravilniku

Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM) je skup elemenata i uputa za identifikaciju i opis građe u baštinskim i informacijskim ustanovama.

Cilj je KAM-a standardizacija podataka o građi, čime se stvaraju uvjeti za njihovu razmjenu, dijeljenje, povezivanje, integraciju i ponovnu uporabu. To je temelj za razvoj zajedničkih usluga koje će olakšati pristup građi i cjelovito predstaviti nacionalnu baštinu u digitalnom okruženju.

KAM se temelji na nacionalnim normama i normama međunarodnih stručnih tijela. Može se primijeniti u različitim informacijskim sustavima i kompatibilan je s različitim formatima za kodiranje podataka. Izvori i pomagala za korištenje i implementaciju Pravilnika dostupni su ovdje.

Pravilnik KAM razvijen je u okviru programa Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, koji su od 2014. do 2019. zajednički provodile tri baštinske zajednice – knjižničarska, arhivistička i muzejska – u suradnji s odjelima/odsjecima informacijskih i komunikacijskih znanosti. Program je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Nakladnici KAM-a i vlasnici njegova sadržaja su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar.

 

2022

Vukadin, Ana; Tamara Štefanac. Collection-level and item-level description in the digital environment: alignment of conceptual models IFLA LRM and RiC-CM. // Information and knowledge organisation in digital humanities : global perspectives / edited by Koraljka Golub and Ying-Hsang Liu. London ; New York : Routledge, 2022. Str. 44-62. Dostupno na: https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003131816-3/collection-level-item-level-description-digital-environment-ana-vukadin-tamara-%C5%A1tefanac

 

2021

Tomić Marijana; Mirna Willer. On manuscripts, artificial collections and cataloguing rules: the Glagolitic manuscript Register of the Deceased and the historical artificial collection. // Tracing written heritage in a digital age / edited by Ephrem A. Ishac, Thomas Csanády ; with an introduction by Robert A. Kitchen. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021. Str. 129-158.

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Na pragu 3. desetljeća 21. stoljeća – inkluzivnost kao uvjet, 6. kongres hrvatskih arhivista, 26.- 29. listopada 2021., Split / urednik Radoslav Zaradić. Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, [2021]. Str. 95-116. Dostupno na: https://www.had-info.hr/images/dokumenti/savjetovanja/6.%20kongres%20arhivista.pdf

 

2020

Katić, Tinka. Rad na Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 211-226. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/992-1

Radionica Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima – iskazivanje konteksta i odnosa / izvještaj priredila Ana Vukadin. // Arhivi, knjižnice, muzeji 23(2020), 414-416.

Tomić, Marijana; Mirna Willer. The17th century “bound-with” Glagolitic manuscripts from Žman, Croatia : requirements for modelling “bound-with” manuscript description. // Empowering the visibility of Croatian cultural heritage through the digital humanities / edited by Marijana Tomić, Mirna Willer and Nives Tomašević. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 53-87.

Tomić, Marijana; Mirna Willer. Glagoljski rukopis kao privez i umjetna zbirka : katalogizacija prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji 23(2020), 192-218.

Vukadin, Ana. Rules for resource description and access in libraries, archives and museums : principles and structure. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 227-244. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/993-1

Zlodi, Goran; Tamara Štefanac. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u opisu složene rukopisne ostavštine. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 245-274. Dostupno na:  https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/994-1

 

2019

Balog Vojak, Jelena; Ana Vukadin. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima : primjer Hrvatskoga povijesnog muzeja. // Informatica museologica 50(2019), 61-64.

Ekinović Micak, Elia. Entitet agent i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 22(2019), 77-94.

Ekinović Micak, Elia. Opis knjižnične građe prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 22(2019), str. 300-305.

Vukadin, Ana; Mirna Willer. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima : novi hrvatski kataložni pravilnik. // Knjižnica 63, 3(2019), 13–41. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983/7472

 

2018

Ekinović Micak, Elia. Odabir usvojenih oblika imena osoba: međunarodna kataložna načela, knjižnični referentni model i izvori podataka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 413-433. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.607

Tomić, Marijana. Katalogizacija starih rukopisa uporabom Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima na primjeru zbirke glagoljskih kodeksa arhiva zadarske nadbiskupije. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), 189-231.

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima : usklađivanje terminologije. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), 169-187.

 

2017

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 20(2017), 110-129.

 

2016

Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/16

 

Cjelovitu bibliografiju radova nastalih u sklopu projekta ‘Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju’ pogledajte ovdje.

Nakladnici

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar

 

STALNI ODBOR ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVILNIKA ZA OPIS I PRISTUP GRAĐI U KNJIŽNICAMA, ARHIVIMA I MUZEJIMA (2021. – 2023.)

Predsjednica Stalnog odbora: Tanja Buzina

Zamjenica predsjednice: mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić

 

Urednica Pravilnika

dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka
Stručni suradnik za normizaciju, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica
rukovoditeljica Odjela obrade, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

dr. sc. Mira Miletić-Drder, knjižničarska savjetnica
koordinatorica Zbirke zemljovida i atlasa, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Hrvatski državni arhiv

dr. sc. Silvija Babić, arhivska savjetnica
pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost, Hrvatski državni arhiv

dr. sc. Melina Lučić, arhivska savjetnica
pročelnica Odjela za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva, Hrvatski državni arhiv

 

Muzejski dokumentacijski centar

mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica
voditeljica Knjižnice, Muzejski dokumentacijski centar

Jelena Balog Vojak, prof., muzejska savjetnica dokumentaristica
Informacijsko-dokumentacijski odjel, Hrvatski povijesni muzej

 

Hrvatsko knjižničarsko društvo

dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica
pomoćnica ravnatelja za djelatnost središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Hrvatsko arhivističko društvo

dr. sc. Ana Holjevac Tuković, viši arhivist
voditeljica Odjela arhivskog gradiva Domovinskog rata, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

 

Hrvatsko muzejsko društvo

Ivana Gržina, prof., viša kustosica
voditeljica Memorijalne zbirke Maksimilijana Vanke, Strossmayerova galerija starih majstora, HAZU

 

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić
Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

red. prof. dr. sc. Ana Barbarić,
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

doc. dr. sc. Kristina Feldvari
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

REDAKTORI

Matija Dronjić, prof., kustos
Etnografski muzej u Zagrebu

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Snježana Ivanović, prof., viša arhivistica
Hrvatski državni arhiv

Diana Mikšić, prof., viša arhivistica
Hrvatski državni arhiv

Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica
Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica

dr. sc. Tamara Štefanac, arhivistica, kustosica
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

RADNE GRUPE STALNOG ODBORA (2021. – 2023.)

Radna grupa za izradu popisa usvojenih naslova za hrvatska anonimna i povijesna djela Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica Elia Ekinović Micak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Radna grupa za edukaciju i primjenu Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica prof. dr. sc. Ana Barbarić; zamjenica Elia Ekinović Micak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Radna grupa za izradu popisa preporučenih rječnika za elemente Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb )

Tehnička radna grupa za izradu i održavanje ontologije Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica prof. dr. sc. Mirna Willer, vanjska suradnica; zamjenica dr. sc. Ana Vukadin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Radna grupa za koordinaciju testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u AKM zajednici (voditeljica Tanja Buzina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)