O Pravilniku

Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM) je skup elemenata i uputa za identifikaciju i opis građe u baštinskim i informacijskim ustanovama.

Cilj je KAM-a standardizacija podataka o građi, čime se stvaraju uvjeti za njihovu razmjenu, dijeljenje, povezivanje, integraciju i ponovnu uporabu. To je temelj za razvoj zajedničkih usluga koje će olakšati pristup građi i cjelovito predstaviti nacionalnu baštinu u digitalnom okruženju.

KAM se temelji na nacionalnim normama i normama međunarodnih stručnih tijela. Može se primijeniti u različitim informacijskim sustavima i kompatibilan je s različitim formatima za kodiranje podataka. Izvori i pomagala za korištenje i implementaciju Pravilnika dostupni su ovdje.

Pravilnik KAM razvijen je u okviru programa Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, koji su od 2014. do 2019. zajednički provodile tri baštinske zajednice – knjižničarska, arhivistička i muzejska – u suradnji s odjelima/odsjecima informacijskih i komunikacijskih znanosti. Program je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Nakladnici KAM-a i vlasnici njegova sadržaja su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar.

2023

Feldvari, Kristina ; Petr Balog, Kornelija ; Badurina, Boris. Percepcija i stavovi stručnjaka hrvatske AKM-zajednice o implementaciji i primjeni Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 1–24. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1088

Willer, Mirna ; Vukadin, Ana ; Bosančić, Boris ;  Rajh, Arian ;  Zlodi, Goran. Ontologija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 25–52. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1092

Filipeti, Antonija ;  Romac, Marta ;  Balog Vojak, Jelena. Edukacija o primjeni Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama arhivima i muzejima kroz Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj i Radnu grupu za edukaciju pri Stalnom odboru za razvoj i održavanje pravilnika. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 53–77. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1091

Ekinović Micak, Elia ; Knežević Cerovski, Ana ; Pancirov, Petra. Korporativna tijela u kontekstu normativnog nadzora: Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM) u AKM-zajednici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 79–109. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1086

Vukadin, Ana ; Zore, Lucija. Modeli opisa filmske građe u arhivima i knjižnicama: Usklađivanje u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 111–130. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1090

Pigac, Sonja ; Rudomino, Ingeborg. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i opis online neomeđene građe: Mogućnosti primjene u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 131–152. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1084

Miletić Drder, Mira. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i kartografska građa. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 153–170. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1081

Balog Vojak, Jelena ; Buzina, Tanja ; Ekinović Micak, Elia ; Vukadin, Ana. Testiranje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 66, 2(2023), 195–212. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1136

Willer, Mirna. Objavljivanje standarda za organizaciju bibliografskih informacija : od tiskanoga teksta do ontologije. // Kreativni pristupi nakladništvu i baštini : (ne)vidljiva Nives Tomašević / urednice Ivana Hebrang Grgić, Marijana Tomić. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2023. Str. 237-249.

 

2022

Vrbanc, Tomica. Zajednički pseudonimi: od osobe do kolektivnog agenta. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65, 1(2022), 321–346. Dostupno na: https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/935/795 

Vukadin, Ana; Tamara Štefanac. Collection-level and item-level description in the digital environment: alignment of conceptual models IFLA LRM and RiC-CM. // Information and knowledge organisation in digital humanities : global perspectives / edited by Koraljka Golub and Ying-Hsang Liu. London ; New York : Routledge, 2022. Str. 44-62. Dostupno na: https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003131816-3/collection-level-item-level-description-digital-environment-ana-vukadin-tamara-%C5%A1tefanac

 

2021

Tomić Marijana; Mirna Willer. On manuscripts, artificial collections and cataloguing rules : the Glagolitic manuscript Register of the Deceased and the historical artificial collection. // Tracing written heritage in a digital age / edited by Ephrem A. Ishac, Thomas Csanády ; with an introduction by Robert A. Kitchen. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021. Str. 129-158.

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Na pragu 3. desetljeća 21. stoljeća – inkluzivnost kao uvjet, 6. kongres hrvatskih arhivista, 26.- 29. listopada 2021., Split / urednik Radoslav Zaradić. Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, [2021]. Str. 95-116. Dostupno na: https://www.had-info.hr/images/dokumenti/savjetovanja/6.%20kongres%20arhivista.pdf

 

2020

Katić, Tinka. Rad na Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 211-226. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/992-1

Radionica Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima – iskazivanje konteksta i odnosa / izvještaj priredila Ana Vukadin. // Arhivi, knjižnice, muzeji 23(2020), 414-416.

Tomić, Marijana; Mirna Willer. The17th century “bound-with” Glagolitic manuscripts from Žman, Croatia : requirements for modelling “bound-with” manuscript description. // Empowering the visibility of Croatian cultural heritage through the digital humanities / edited by Marijana Tomić, Mirna Willer and Nives Tomašević. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 53-87.

Tomić, Marijana; Mirna Willer. Glagoljski rukopis kao privez i umjetna zbirka : katalogizacija prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji 23(2020), 192-218.

Vukadin, Ana. Rules for resource description and access in libraries, archives and museums : principles and structure. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 227-244. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/993-1

Zlodi, Goran; Tamara Štefanac. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u opisu složene rukopisne ostavštine. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 245-274. Dostupno na:  https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/994-1

 

2019

Balog Vojak, Jelena; Ana Vukadin. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima : primjer Hrvatskoga povijesnog muzeja. // Informatica museologica 50(2019), 61-64.

Ekinović Micak, Elia. Entitet agent i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 22(2019), 77-94.

Ekinović Micak, Elia. Opis knjižnične građe prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 22(2019), str. 300-305.

Vukadin, Ana; Mirna Willer. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima : novi hrvatski kataložni pravilnik. // Knjižnica 63, 3(2019), 13–41. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983/7472

 

2018

Ekinović Micak, Elia. Odabir usvojenih oblika imena osoba: međunarodna kataložna načela, knjižnični referentni model i izvori podataka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 413-433. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.607

Tomić, Marijana. Katalogizacija starih rukopisa uporabom Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima na primjeru zbirke glagoljskih kodeksa arhiva zadarske nadbiskupije. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), 189-231.

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima : usklađivanje terminologije. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), 169-187.

 

2017

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 20(2017), 110-129.

 

2016

Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/16

 

Cjelovitu bibliografiju radova nastalih u sklopu projekta ‘Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju’ pogledajte ovdje.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar

STALNI ODBOR ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVILNIKA ZA OPIS I PRISTUP GRAĐI U KNJIŽNICAMA, ARHIVIMA I MUZEJIMA (2023. – 2025.)

Predsjednica Stalnog odbora: Tanja Buzina

Zamjenica predsjednice: Snježana Radovanlija Mileusnić

Urednica Pravilnika: Elia Ekinović Micak

Tajnica Stalnog odbora: Monika Batur

 

ČLANOVI

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica

rukovoditeljica Odjela obrade, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka

Odjel obrade, Obrada omeđene građe, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Hrvatski državni arhiv

dr. sc. Silvija Babić, arhivska savjetnica

pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost, Hrvatski državni arhiv

dr. sc. Melina Lučić, arhivska savjetnica

pročelnica Odjela za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva, Hrvatski državni arhiv

 

Muzejski dokumentacijski centar

mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica

voditeljica Knjižnice, Muzejski dokumentacijski centar

Jelena Balog Vojak, prof., muzejska savjetnica dokumentaristica

Informacijsko-dokumentacijski odjel, Hrvatski povijesni muzej

 

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Jasenka Pleško, prof., viša knjižničarka

koordinatorica Odjela klasifikacije, Knjižnice grada Zagreba

 

Hrvatsko arhivističko društvo

dr. sc. Ana Holjevac Tuković,, viši arhivist

voditeljica Odjela arhivskog gradiva Domovinskog rata, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

 

Hrvatsko muzejsko društvo

Ivana Gržina, prof., viša kustosica

voditeljica Memorijalne zbirke Maksimilijana Vanke, Strossmayerova galerija starih majstora, HAZU

 

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

red. prof. dr. sc. Ana Barbarić

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Kristina Feldvari

Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

STALNI ODBOR ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVILNIKA ZA OPIS I PRISTUP GRAĐI U KNJIŽNICAMA, ARHIVIMA I MUZEJIMA (2021. – 2023.)

Predsjednica Stalnog odbora: Tanja Buzina

Zamjenica predsjednice: Snježana Radovanlija Mileusnić

Tajnica Stalnog odbora: Monika Batur

 

ČLANOVI

Urednica Pravilnika

dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka

Stručni suradnik za normizaciju, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica

rukovoditeljica Odjela obrade, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

dr. sc. Mira Miletić-Drder, knjižničarska savjetnica

koordinatorica Zbirke zemljovida i atlasa, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Hrvatski državni arhiv

dr. sc. Silvija Babić, arhivska savjetnica

pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost, Hrvatski državni arhiv

dr. sc. Melina Lučić, arhivska savjetnica

pročelnica Odjela za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva, Hrvatski državni arhiv

 

Muzejski dokumentacijski centar

mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica

voditeljica Knjižnice, Muzejski dokumentacijski centar

Jelena Balog Vojak, prof., muzejska savjetnica dokumentaristica

Informacijsko-dokumentacijski odjel, Hrvatski povijesni muzej

 

Hrvatsko knjižničarsko društvo

dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica

pomoćnica ravnatelja za djelatnost središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Hrvatsko arhivističko društvo

dr. sc. Ana Holjevac Tuković, viši arhivist

voditeljica Odjela arhivskog gradiva Domovinskog rata, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

 

Hrvatsko muzejsko društvo

Ivana Gržina, prof., viša kustosica

voditeljica Memorijalne zbirke Maksimilijana Vanke, Strossmayerova galerija starih majstora, HAZU

 

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

red. prof. dr. sc. Ana Barbarić

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

doc. dr. sc. Kristina Feldvari

Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Matija Dronjić, prof., kustos

Etnografski muzej u Zagrebu

 

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Snježana Ivanović, prof., viša arhivistica

Hrvatski državni arhiv

 

Diana Mikšić, prof., viša arhivistica

Hrvatski državni arhiv

 

Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica

Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica

 

dr. sc. Tamara Štefanac, arhivistica, kustosica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Radna grupa za izradu popisa usvojenih naslova za hrvatska anonimna i povijesna djela Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica Elia Ekinović Micak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Radna grupa za edukaciju i primjenu Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica prof. dr. sc. Ana Barbarić; zamjenica Elia Ekinović Micak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Radna grupa za izradu popisa preporučenih rječnika za elemente Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb )

Tehnička radna grupa za izradu i održavanje ontologije Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (voditeljica prof. dr. sc. Mirna Willer, vanjska suradnica; zamjenica dr. sc. Ana Vukadin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Radna grupa za koordinaciju testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u AKM zajednici (voditeljica Tanja Buzina, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)