Impresum

Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

URL: https://www.kam.hr/

Urednice: Ana Vukadin, Monika Batur

Webmaster: Dragana Koljenik

Nakladnik: © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb

Za nakladnika: prof. dr. sc. Ivanka Stričević