O Pravilniku

Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM) je skup elemenata i uputa za identifikaciju i opis građe u baštinskim i informacijskim ustanovama.

Cilj je Pravilnika standardizacija podataka o građi, čime se stvaraju uvjeti za njihovu razmjenu, dijeljenje, povezivanje, integraciju i ponovnu uporabu. To je temelj za stvaranje zajedničkih usluga koje će olakšati pristup građi i cjelovito predstaviti nacionalnu baštinu u digitalnom okruženju.

Pravilnik se temelji na normama međunarodnih stručnih tijela i nacionalnim normama. Može se primijeniti u različitim informacijskim sustavima i kompatibilan je s različitim formatima za kodiranje podataka. Izvori i pomagala za korištenje i implementaciju Pravilnika dostupni su ovdje.

Pravilnik KAM razvijen je u okviru programa Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, koji su od 2014. i 2019. zajednički provodile tri baštinske zajednice – knjižničarska, arhivistička i muzejska – u suradnji s odjelima/odsjecima informacijskih i komunikacijskih znanosti. Program je financiran sredstvima Ministarstva kulture RH. Nakladnici Pravilnika i vlasnici njegova sadržaja su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar.

2020

Tomić, Marijana; Mirna Willer. The17th century “bound-with” Glagolitic manuscripts from Žman, Croatia: requirements for modelling “bound-with” manuscript description. // Empowering the Visibility of Croatian Cultural Heritage through the Digital Humanities / Edited by Marijana Tomić, Mirna Willer and Nives Tomašević. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 53-87.

Tomić, Marijana; Mirna Willer. Glagoljski rukopis kao privez i umjetna zbirka: katalogizacija prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 23(2020), 192-218.

Radionica Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima – iskazivanje konteksta i odnosa / Izvještaj priredila Ana Vukadin. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 23(2020), 414-416.

Katić, Tinka. Rad na Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 211-226. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/992-1

Vukadin, Ana. Rules for resource description and access in libraries, archives and museums : principles and structure. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 227-244. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/993-1

Zlodi, Goran; Tamara Štefanac. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u opisu složene rukopisne ostavštine. // Mirna Willer : Festschrift / urednice Tinka Katić i Nives Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 245-274. Dostupno na:  https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/994-1

 

2019

Vukadin, Ana; Mirna Willer. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima : novi hrvatski kataložni pravilnik. // Knjižnica 63, 3(2019), 13–41. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983/7472

Balog Vojak, Jelena; Ana Vukadin. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima : primjer Hrvatskoga povijesnog muzeja. // Informatica museologica 50(2019), 61-64.

Ekinović Micak, Elia. Entitet agent i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 22(2019), 77-94.

Ekinović Micak, Elia. Opis knjižnične građe prema Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 22(2019), str. 300-305.

 

2018

Ekinović Micak, Elia. Odabir usvojenih oblika imena osoba: međunarodna kataložna načela, knjižnični referentni model i izvori podataka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 413-433. DOI: https://doi.org10.30754/vbh.61.1.607

Tomić, Marijana. Katalogizacija starih rukopisa uporabom Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima na primjeru zbirke glagoljskih kodeksa arhiva zadarske nadbiskupije. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), 189-231.

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima : usklađivanje terminologije. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), 169-187.

 

2017

Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 20(2017), 110-129.

 

2016

Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/16/11

Cjelovitu bibliografiju radova nastalih u sklopu projekta ‘Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju’ pogledajte ovdje.

Verzija: 1.0

Datum objavljivanja: travanj 2020.

Nakladnici: © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv, Muzejski dokumentacijski centar

Glavna urednica: Dr. sc. Ana Vukadin

 

STRUČNA REDAKCIJA

Matija Dronjić, prof., kustos

voditelj Audiovizualnih fondova

Etnografski muzej u Zagrebu

matija@emz.hr

 

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka

Odjel za obradu omeđene građe (Odjel obrada)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

eekinovic@nsk.hr

 

Snježana Ivanović, prof., viša arhivistica

načelnica Odsjeka za arhivsko gradivo od 1991. (Odjel za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva)

Hrvatski državni arhiv

sivanovic@arhiv.hr

 

Diana Mikšić, prof., viša arhivistica

načelnica Odsjeka za arhivsko gradivo 1868.-1945. (Odjel za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva)

Hrvatski državni arhiv

dmiksic@arhiv.hr

 

Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica

Odjel katalogizacije

Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica

vikica.semenski@kgz.hr

 

Dr. sc. Tamara Štefanac, arhivistica, kustosica

Zaštitna snimanja i izrada preslika

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

tstefanac@nsk.hr

 

STALNI ODBOR ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE

Predsjednica: Dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u miru

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica

rukovoditeljica Odjela obrada

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

tbuzina@nsk.hr

 

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka

Odjel za obradu omeđene građe (Odjel obrada)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

eekinovic@nsk.hr

 

Hrvatski državni arhiv

Snježana Ivanović, prof., viša arhivistica

načelnica Odsjeka za arhivsko gradivo od 1991. (Odjel za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva)

Hrvatski državni arhiv

sivanovic@arhiv.hr

 

Dr. sc. Melina Lučić, arhivska savjetnica

pročelnica Odjela za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva

Hrvatski državni arhiv

mlucic@arhiv.hr

 

Muzejski dokumentacijski centar

Mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica

voditeljica Knjižnice

Muzejski dokumentacijski centar

sradov@mdc.hr

 

Jelena Balog Vojak, prof., viša dokumentaristica

Informacijsko-dokumentacijski odjel

Hrvatski povijesni muzej

j.balog@hismus.hr

 

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica

savjetnica za informacijski sustav

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

dmachala@nsk.hr

 

Hrvatsko arhivističko društvo

Dr. sc. Vida Pavliček, arhivska savjetnica

voditeljica Odjela za sređivanje i stručno-znanstvenu obradu arhivskoga gradiva

Državni arhiv u Varaždinu

vpavlicek@dav.hr

 

Hrvatsko muzejsko društvo

Ivana Gržina, prof., viša kustosica

voditeljica Memorijalne zbirke Maksimilijana Vanke

Strossmayerova galerija starih majstora

ikatusic@hazu.hr

 

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

Dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u miru

willer.mirna@gmail.com

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Ana Barbarić, izv. prof.

abarbari@ffzg.hr

 

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Dr. sc. Kornelija Petr Balog, red. prof.

kpetr@ffos.hr