Raspored edukacija

Treći ciklus Tečaja za osposobljavanje za primjenu „Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima“: edukacija edukatora, s naglaskom na implementaciji Pravilnika u informacijskim sustavima, planira se za jesen 2020.

Kao i dosadašnji ciklusi, i ovaj ciklus održat će se u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU).

Po objavi konačne verzije Pravilnika, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar izradit će ciljane programe edukacije prilagođene svojim zajednicama.

Edukacija u 2019.: Pristupnice i odnosi 

 

Naziv radionice Voditelji Termin Mjesto održavanja Broj polaznika
1. Načela i izrada pristupnica i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: uvod

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin

4.10.2019.

 

 

HDA 56
2. Omeđena tekstualna građa Elia Ekinović Micak 14.10.2019. NSK 36
3. Serijska tekstualna građa mr. sc. Sonja Pigac 21.10.2019. NSK 29
4. Pokretne slike i glazba Vikica Semenski i Andrea Šušnjar 12.11.2019. KGZ 16
5. Načela i izrada pristupnica i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin

 

 

15.11.2019.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

 

28

6. Likovna građa dr. sc. Goran Zlodi i Ivana Gržina 18.11.2019. MDC 17
7. Kartografska građa dr. sc. Mira Miletić Drder 2.12.2019. NSK 14
8. Objekti kulturne i prirodne baštine Jelena Balog Vojak 6.12.2019. MDC 16
9. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa dr. sc. Marijana Tomić 9.12.2019. HDA 27
10. Zbirna građa dr. sc. Vida Pavliček i dr. sc. Rajka Bućin 10.12.2019. HDA 34
11. Primjena Pravilnika u informacijskim sustavima dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 12.12.2019. HDA 46

 

Edukacija u 2018.: Načela i struktura Pravilnika

 

Naziv radionice Voditelj Termin Mjesto održavanja Broj sudionika
1. Načela i struktura Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima (za polaznike svih specijaliziranih radionica) dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin

12.10.2018.

 

 

NSK 55
2.

Zbirna građa

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 19.10.2018. NSK 28
3. Omeđena i serijska tekstualna građa dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 26.10.2018. NSK 26
4.

Pokretne slike i glazba

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 9.11.2018. NSK 15
5.

Likovna građa

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 16.11.2018. NSK 16
6. Kartografska građa dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 30.11.2018. NSK 12
7.

Objekti kulturne i prirodne baštine

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 7.12.2018. NSK 10
8. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa dr. sc. Marijana Tomić 14.12.2018. NSK 27