RDA in Europe: iskustva implementacije novog standarda


18. rujna 2021.

Sastanak predstavnika europskih knjižnica i drugih ustanova zainteresiranih za primjenu RDA, RDA in Europe, održan je online 14. rujna 2021. u organizaciji EURIG-a (European RDA Interest Group). Sastanak je zamišljen kao niz izlaganja na temu iskustava implementacije RDA, posebice nove verzije RDA Toolkita koja je objavljena u prosincu 2020. nakon višegodišnjeg procesa revizije i redizajna.

U izlaganjima su prikazani različiti putovi i metode primijenjeni u implementaciji novog standarda, koji ne  predstavlja samo osuvremenjenu verziju pravila za opis, već i posve drugačiju strukturu i pristup.  Podsjetimo, novi RDA u potpunosti se temelji na konceptualnom modelu IFLA LRM i premda nudi različite metode opisa građe (strukturirani, nestrukturirani itd.), usmjeren je ponajprije okruženju povezanih podataka.  U tome iskustva s implementacijom RDA mogu biti korisna u planiranju primjene Pravilnika KAM, koji se temelji na istom modelu.

Izlaganja su pokazala da se većina knjižnica trenutno bavi fazom prijevoda ili analize RDA Toolkita (Poljska, Portugal, Grčka, Francuska…), pri čemu se kao glavne prepreke ističu organizacijski i tehnički izazovi poput nerazumijevanja problema implementacije od strane uprave i nedostatne kompatibilnosti postojećih podataka s modelom Djelo-Izraz-Pojavni oblik-Primjerak. Istaknuta je i složenost pojedinih pojmova, kao što su dijakrono djelo (diachronic work) ili reprezentativni izraz (representative expression), te poteškoće s procjenom prednosti njihove primjene u praksi. Zaključeno je da su za primjenu RDA u svakodnevnom radnom procesu potrebni dodatni priručnici ili edukacijski materijali, na čemu se trenutno radi u nacionalnim knjižnicama Njemačke, Danske i Velike Britanije. 

Pristupi implementaciji su raznoliki, od tzv. light touch pristupa (Velika Britanija, Danska, Njemačka) koji uvodi samo nužne promjene ili zadržava vlastitu praksu, upotpunjujući je elementima RDA gdje je potrebno, do pilot-primjene u pojedinim projektima (primjena RDA/modela IFLA LRM u projektu digitalizacije kulturne baštine RunA u Latviji). 

Predstavljena su i osuvremenjivanja formata MARC21 u skladu s novim RDA Toolkitom, a Francuska nacionalna knjižnica predstavila je rad na novoj generaciji formata INTERMARC i kataložnom standardu RDA-FR, koji se odvijaju u sklopu knjižničnog programa bibliografske tranzicije. Oba standarda bit će usklađena s modelom IFLA LRM. Dokumentacija Programa za kooperativnu katalogizaciju (PCC) Kongresne knjižnice također se usklađuje s RDA.