Novi RDA Toolkit


17. prosinca 2020.

RDA Toolkit, online platforma s podatkovnim elementima, uputama, smjernicama i drugim materijalima za izradu metapodataka prema normi RDA: Resource Description and Access, od 15. prosinca 2020. službeno je dostupan u novoj, značajno promijenjenoj verziji.

Novi RDA Toolkit rezultat je višegodišnjeg projekta 3R (RDA Toolkit Restructure and Redesign), čiji je cilj bio ne samo poboljšanje tehnoloških mogućnosti i dizajna platforme, već i značajna revizija njezina sadržaja. Jedna od glavnih zadaća bila je usklađivanje RDA s bibliografskim konceptualnim modelom IFLA LRM i prilagodba upotrebi u okruženju povezanih podataka. Budući da izrada Pravilnika KAM počiva na istim ciljevima, projekt 3R bio je jedna od važnih referentnih točaka u razvoju Pravilnika.

Osim jasnog razlikovanja između različitih metoda opisa (strukturirani, nestrukturirani, pomoću identifikatora i pomoću IRI-ja), koje odgovaraju različitim tehnologijama knjižničnih informacijskih sustava, jedna od najvažnijih promjena RDA Toolkita jest sama njegova struktura. Novi RDA nije zamišljen kao “klasični” pravilnik s uputama za katalogizaciju, već ponajprije kao zajednički semantički okvir koji služi međunarodnoj razmjeni i povezivanju podataka, ali se pritom prilagođava potrebama pojedinih ustanova ili zajednica. U njemu su jasno definirani podatkovni elementi, dok su za samo oblikovanje podataka ponuđene različite metode i mogućnosti, među kojima svaka ustanova ili zajednica odabire one koje joj odgovaraju te ih ugrađuje u svoje kataložne politike i aplikacijske profile. Time se sama paradigma katalogizacije značajno mijenja, od nadzora koji je predmnijevao univerzalno (leksičko) bilježenje podataka na isti način, do zajedničke sheme koja koristi iste elemente podataka (označene jedinstvenim identifikatorima, kako bi bili univerzalno prepoznatljivi i strojno razumljivi), a unutar njih dopušta pluralizam metoda i načina bilježenja.

Kako bi se ustanovama koje koriste RDA olakšao prijelaz na novu verziju, pretplatnicima će do daljnjega biti dostupne obje.