Promjena rasporeda edukacije


10. studenoga 2020.

Radionica Likovna građa koja se trebala održati 10. studenoga u sklopu III. ciklusa edukacije u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara otkazuje se zbog spriječenosti predavača.

Novi raspored radionica možete pogledati ovdje.