Vjesnik bibliotekara Hrvatske - 66, 2(2023)


20. studenoga 2023.

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, svezak 66, br. 2 (2023) tematski je posvećen Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Objavljeno je osam radova koji se s različitih aspekata bave Pravilnikom KAM.