Provedba testiranja KAM-a


24. lipnja 2022.

Tijekom 2022. provodi se testiranje primjene Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (KAM) kako bi se stekao uvid u njegovu primjenjivost u procesima obrade građe u AKM ustanovama. U testiranju je planirano sudjelovanje osam knjižnica, deset muzejskih ustanova i osam arhiva.

Testiranjem se nastoji procijeniti primjenjivost KAM-a s obzirom na različite vrste i medije građe te različite podatkovne formate i informacijske sustave, primjerice u knjižničnoj zajednici testiranje se provodi na uzorku različitih vrsta knjižnica koje se koriste različitim podatkovnim formatima (MARC21, UNIMARC) u različitim informacijskim sustavima (Aleph, Crolist, Indigo, Koha, K++, Metel, ZaKi). Osim tehničkih i organizacijskih implikacija, nastoji se procijeniti i potreba za edukacijom, kao i stvoriti preduvjete za podršku pri izradi aplikacijskih profila za određene sustave i ustanove.

Testiranje organizira Radna grupa za koordinaciju testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u AKM zajednici (voditeljica Tanja Buzina), dok unutar pojedine zajednice postupak testiranja koordiniraju Ivana Posedi (Državni arhiv u Varaždinu), Jelena Balog Vojak (Hrvatski povijesni muzej) te Ana Vukadin i Tanja Buzina (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).

Testiranje je planirano kroz tri faze: prva se odnosila na pripremu, u tijeku je druga – faza provedbe testiranja u informacijskim ustanovama koja će trajati do konca rujna, nakon čega će, od listopada do prosinca 2022., uslijediti treća faza – analiza rezultata i izrada završnog izvještaja.

 

Ustanove koje sudjeluju u testiranju

KNJIŽNICE ARHIVI MUZEJI
Gradska knjižnica Zadar Državni arhiv u Bjelovaru Arheološki muzej u Zagrebu
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Državni arhiv u Dubrovniku Hrvatski povijesni muzej
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Državni arhiv u Osijeku Hrvatski prirodoslovni muzej
Knjižnica Hrvatskog povijesnog muzeja Državni arhiv u Pazinu Muzej Slavonije Osijek
Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica Državni arhiv u Splitu Muzej suvremene umjetnosti
Knjižnice grada Zagreba Državni arhiv u Varaždinu Muzej za umjetnost i obrt
Nacionalna i sveučilišna knjižnice u Zagrebu Državni arhiv u Zadru Muzeji grada Karlovca
Sveučilišna knjižnica Rijeka Hrvatski državni arhiv Muzejski dokumentacijski centar
Prirodoslovni muzej u Rijeci
Tehnički muzej Nikola Tesla