Pravilnik na skupu muzejskih dokumentarista u Varaždinu


21. listopada 2019.

U Varaždinu je od 16. do 18. listopada 2019. održan 3. Skup muzejskih dokumentarista Hrvatske u organizaciji Sekcije za dokumentaciju Hrvatskog muzejskog društva i Gradskog muzeja Varaždin.

Tema ovogodišnjeg skupa, Pravilnici i standardi, bila je potaknuta aktivnostima na izradi i uređivanju podzakonskih akata koji trebaju predstavljati okvir za dokumentacijsku djelatnost u muzejima, ali je ujedno poslužila i kao prilika da se razmijene iskustva i preispitaju potrebe za primjenom normi u kontekstu različitih vrsta muzejskih zbirki.

Među izlaganjima na temu normizacije izdvajamo prikaz projekta tezaurus.hr, jedinstvene platforme za objavljivanje tezaurusa korištenih u muzejskoj i široj baštinskoj zajednici, zatim prikaz implementacije Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi i drugih standarda muzejske struke te temeljnih  prirodoslovnih struka u katalozima zbirki Prirodoslovnog muzeja Rijeka, kao i prikaz regulative vezane uz organizaciju i upravljanje zbirkama glazbenih instrumenata.

U izlaganju Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: razvoj i opravdanost ideje o zajedništvu s posebnim osvrtom na doprinos muzejske zajednice dr. sc. Mirna Willer predstavila je aktivnosti koje su tijekom godina dovele do projekta izrade zajedničkog pravilnika za opis baštinske građe, od usklađivanja međunarodnih normi do lokalne suradnje i razmjene iskustava kroz godišnje AKM seminare.

Jelena Balog Vojak, viša dokumentaristica u Hrvatskome povijesnom muzeju i članica Stalnog odbora za razvoj Pravilnika, predstavila je priručnik za računalni opis predmeta u povijesnim zbirkama, koji je utemeljen na elementima Pravilnika KAM. Priručnik pod naslovom Priručnik za oblikovanje podataka za osnovne elemente opisa povijesnih zbirki izrađen je u koautorstvu s informatičarkom muzeja Zdenkom Šinkić.