Pravilnik na 23. seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji u Poreču


1. prosinca 2019.

U sklopu 23. seminara Arhivi, knjižnice, muzeji u Poreču 27.-29. studenoga 2019. održana je iznimno posjećena radionica Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: iskazivanje konteksta i odnosa

Radionicu je vodila je urednica Pravilnika Ana Vukadin. O mogućnostima mapiranja Pravilnika i standarda za upravljanje muzejskim zbirkama Spectrum govorio je Goran Zlodi. Mirna Willer i Marijana Tomić prikazale su primjenu Pravilnika u opisu tzv. umjetne zbirke – priveza glagoljskih rukopisnih matičnih knjiga iz župe Žman na Dugom otoku. Tamara Štefanac  predstavila je cjelovit primjer opisa fotografskog albuma i pojedinih fotografija. Jelena Balog Vojak u svom je prilogu istražila mogućnosti povezivanja podataka o građi, agentima i mjestima na primjerima građe iz Hrvatskoga povijesnog muzeja.

Na seminaru je održana i radionica muzejskih dokumentarista koju je vodio Borut Kružić, koordinator Sekcije za dokumentaciju Hrvatskoga muzejskog društva. U svojevrsnom nastavku diskusije započete na 3. Skupu muzejskih dokumentarista u listopadu ove godine, naglašena potreba za izradom jedinstvenog priručnika za upravljanje građom u muzejima, u kojemu bi se segment vezan uz opis građe temeljio na Pravilniku KAM. Jelena Balog Vojak imenovana je osobom za vezu između Sekcije za dokumentaciju i Stalnog odbora za održavanje i razvoj Pravilnika, kako bi se između dviju zajednica ostvarila bliža i uspješnija suradnja.

Na radionici je također istaknuto da se ciljevi Pravilnika vezani uz standardizaciju opisa u baštinskim ustanovama mogu u potpunosti ostvariti tek u kombinaciji s razvojem i uporabom nadziranih rječnika. Predloženo je da se inicijativa za izradom nadziranih rječnika za potrebe muzejske zajednice formalizira kroz prijavljivanje projekta Ministarstvu kulture RH te da se platforma tezaurus.hr koristi kao zajednički repozitorij za objavljivanje rječnika. 

Na seminaru je gostovao i Gordon Dunsire, donedavni predsjednik RSC RDA, tijela odgovornog za razvoj i održavanje međunarodnoga kataložnog pravilnika RDA (Resource Description & Access). G. Dunsire održao je izlaganje pod naslovom Functional interoperability and choice in RDA. U izlaganju je predstavio koncept primjene RDA u različitim zajednicama kroz uporabu aplikacijskih profila.

Izlaganje dr. sc. Gorana Zlodija o pridruživanju elemenata Pravilnika i norme Spectrum