Objavljena završna verzija Pravilnika KAM!


29. lipnja 2021.
Ana Vukadin

Završna verzija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM) objavljena je i dostupna u elektroničkome obliku u sunakladništvu Hrvatskoga državnog arhiva, Muzejskoga dokumentacijskog centra i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Tekst završne verzije, koji je urednica dr. sc. Ana Vukadin oblikovala prema redakciji stručnjaka iz knjižničarske, muzejske i arhivističke zajednice, prihvaćen je 14. svibnja 2021. na 10. sjednici Stalnoga odbora za razvoj i održavanje Pravilnika KAM.

Pravilnik KAM rezultat je višegodišnjega rada u okviru projekata i programa Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom (HDA), Muzejskim dokumentacijskim centrom (MDC), strukovnim društvima (HKD, HMD i HAD) i akademskom zajednicom (FFOS, FFZG i UNIZD), koje je podržalo Ministarstvo kulture i medija RH.

Iz predgovora prof. dr. sc. Mirne Willer i dr. sc. Tinke Katić izdvajamo:

Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima odgovor je na navedene zahtjeve struke, tehnologije i znanosti. Nastao je kao rezultat potrebe stručnjaka baštinskih ustanova da zajednički odgovore na novonastalu situaciju u lancu stvaranja, raspačavanja, opisa i pristupa građi uvjetovanom snažnim razvojem informacijske tehnologije, a potaknuti teorijskim razmatranjima, istraživanjima, analizama, prikazima i raspravama u okviru godišnjih seminara Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (od 1997.). Temelji se na konceptualnim modelima triju zajednica koji su zasnovani na tehnologiji semantičkog weba – IFLA LRM (Library Reference Model), ICA RiC (Records in Contexts) i CIDOC-CRM (Conceptual Reference Model), te međunarodnim (ISBD, ISAD(G), CCO itd.) i nacionalnim standardima i pravilnicima čime se osigurava semantička interoperabilnost podataka.“