Objavljen IFLA-in registar imenskih prostora


27. srpnja 2020.

Međunarodni savez knjižničarskih udruga i ustanova (IFLA) objavio je prvu verziju vlastitog metapodatkovnog registra IFLA Namespaces. Registar omogućuje pristup i preuzimanje IFLA-inih standarda kao skupova podataka u formatima povezanih podataka, kako bi se mogli koristiti u širem okruženju semantičkog weba. Među dostupnim standardima su Međunarodni standardni bibliografski opis (ISBD) i format za kodiranje podataka UNIMARC, kao i nadzirani rječnici termina iz konceptualnih modela FRBRer, FRBRoo, FRAD, FRSAD i IFLA LRM te različitih prijevoda Višejezičnog rječnika kataložnih naziva i pojmova (MulDiCat).