Objavljen hrvatski prijevod modela IFLA LRM


9. studenoga 2020.

IFLA-in konceptualni podatkovni model Library Reference Model (IFLA LRM) objavljen je na hrvatskom jeziku u prijevodu Mirne Willer i Ane Barbarić. 

Model IFLA LRM nastao je 2017. godine revizijom i objedinjavanjem triju IFLA-inih modela: FRBR (za bibliografske podatke), FRAD (za autorizirane podatke) i FRSAD (za predmetne autorizirane podatke). Riječ je o modelu entiteta i odnosa (entity-relationship model), koji definira opća načela upravljanja logičkom strukturom bibliografskih informacija. Namjena mu je da posluži kao temelj za izradu bibliografskih normi i informacijskih sustava koji će omogućiti harmonizaciju i integraciju bibliografskih podataka s drugim podacima na otvorenom webu – ponajprije podacima drugih baštinskih zajednica (arhiva, muzeja), ali i podacima koje stvaraju i dijele istraživači, nakladnici, agencije za upravljanje autorskim pravima i drugi dionici u suvremenom okruženju upravljanja informacijama.

Na modelu IFLA LRM temelji se nova verzija međunarodnoga kataložnog pravilnika RDA, a predstavlja i jedno od polazišta za izradu Pravilnika KAM.

Prijevod modela dragocjen je doprinos boljem razumijevanju suvremenih tendencija u organizaciji i upravljanju bibliografskim informacijama, koje može poslužiti kao poticaj za interdisciplinarna istraživanja i suradnju – ne samo različitih disciplina unutar informacijskih znanosti, već i drugih disciplina koje se bave ontološkim modeliranjem, razvojem informacijskih sustava i upravljanjem znanjem.

Tiskano izdanje može se naručiti na mrežnim stranicama nakladnika. Hrvatskoga knjižničarskog društva.