Mapiranja KAM-a s bibliografskim formatima - dostupne tablice


27. ožujka 2023.

Dostupne su tablice pridruživanja (mapiranja) Pravilnika KAM s bibliografskim formatima MARC 21 i UNIMARC. Tablice se mogu preuzeti s kartice Izvori i alati > Mapiranja.