Izvještaj o testiranju Pravilnika KAM


12. lipnja 2023.

Radna grupa za koordinaciju testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima koordinirala je procesom testiranja Pravilnika KAM tijekom 2022. godine. Aktivnosti Radne grupe obuhvaćale su izradu plana testiranja, izradu kriterija za odabir ustanova koje provode testiranje,  odabir jedinica opisa, izradu i diseminaciju popratnih materijala, podršku provedbi testiranja u pojedinim ustanovama, analizu podataka dobivenih testiranjem, izradu završnog izvještaja o testiranju.

Detalji o provedbi testiranja, kao i rezultati testiranja dostupni su u završnom Izvještaju o testiranju Pravilnika KAM, kojemu je moguće pristupiti i putem mrežnih stranica (O Pravilniku > Dokumentacija > Radne grupe).