CSSU: Novi oblik edukacija - e-tečaj


17. siječnja 2023.

Dugogodišnja suradnja Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) i KAM-ovih predavača rezultirala je novim oblikom e-učenja u zajednici: e-tečajem na temu identifikacije i opisa agenata koji su u sustavu Srca MoD priredile Elia Ekinović Micak i Ana Vukadin.

Sustav za učenje Mod korisniku omogućuje samostalno upravljanje procesom učenja, ovisno o interesima i slobodnom vremenu,  a ovaj je e-tečaj namijenjen stručnjacima u baštinskim ustanovama koji se bave opisom građe (katalogizatorima, dokumentaristima, kustosima i arhivistima).

Nakon završenog e-tečaja polaznik dobiva potvrdu koju može priložiti u svrhu stručnog napredovanja.

E-tečaju se može slobodno i besplatno pristupiti putem sustava za e-učenje MoD (SRCE) do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o sadržaju ovoga e-tečaja nalazi se na mrežnim stranicama CSSU-a.