CSSU: ciklus edukacija 2022. - snimke webinara


17. siječnja 2023.

U ciklusu edukacija u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara obrađena (CSSU) koji se održao od rujna do prosinca 2022. tematizirana je primjena Pravilnika KAM u kontekstu omeđene i serijske tekstualne građe, kartografske, glazbene, filmske, likovne i videograđe te objekata kulturne i prirodne baštine. Također, istražene su teme nadzora na imenima i nazivljem, odnosima jedinica opisa te ontologiji (imenskom prostoru).

Poveznice na snimke webinara dostupne su na našim mrežnim stranicama pod odjeljkom Edukacija > Webinari ili putem mrežnih stranica CSSU-a.