BIBFRAME Workshop In Europe u Stockholmu


20. rujna 2019.

U švedskoj nacionalnoj knjižnici (Kungliga biblioteket) u Stockholmu 17 i 18. rujna 2019. održana je treća po redu godišnja europska radionica posvećena razvoju i implementaciji modela BIBFRAME u knjižnicama, 3rd Annual BIBFRAME Workshop in Europe. Radionici je prisustvovala urednica Pravilnika KAM Ana Vukadin.

Razvoj modela BIBFRAME (Bibliographic Framework Initiative)  započeo je 2011. u Kongresnoj knjižnici sa ciljem da se format za kodiranje podataka MARC zamijeni novim formatom koji će olakšati stvaranje i dijeljenje bibliografskih podataka u okruženju povezanih podataka.

Na radionici su aktivnosti vezane uz implementaciju BIBFRAME-a i sustava povezanih podataka predstavile Kongresna knjižnica te nacionalne knjižnice Švedske, Finske i Mađarske. Raspravljalo se o usklađenosti BIBFRAME-a s vodećim bibliografskim modelima i standardima poput IFLA LRM i RDA, kao i tehničkim izazovima konverzije MARC zapisa u format povezanih podataka. Predstavljeni su pilot projekti ontologija koje se temelje na BIBFRAME-u ili ga pak modularno proširuju za specifične potrebe određenih vrsta građe, poput Art & Rare Material BIBFRAME Ontology Extensions za umjetnička djela i staru i rijetku građu ili Performed Music Ontology za glazbu. Također je predstavljena inicijativa SHARE VDE (Virtual Discovery Environment),  koja okuplja knjižnice koje su pristupile procesu pretvorbe kataložnih zapisa iz MARC-a u formate povezanih podataka koristeći se BIBFRAME-om i drugim ontologijama, te im pruža zajedničku platformu za razmjenu iskustava i dijeljenje podataka.

Panel rasprave bavile su se, među ostalim, nadzorom nad promjenama u  okruženju povezanih podataka, razvojem podatkovnih čvorišta (data hubs), online servisa i drugih vrsta infrastrukture za povezane podatke, uspostavljanjem odnosa između podataka te razvojem alata za stvaranje i uređivanje zapisa u BIBFRAME-u.

Radionica je okupila 93 polaznika iz 19 zemalja, što svjedoči o rastućem interesu knjižnica za probleme organizacije i upravljanja bibliografskim podacima u novom tehnološkom okruženju. Prezentacije s izlaganja mogu se pronaći ovdje