47. Skupština HKD-a: izlaganje o KAM-u


14. listopada 2022.

47. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održana je od 5. do 8. listopada 2022. u Zadru sa središnjom temom Knjižnice grade nove svjetove. Izborom ove teme izlagači su se usmjerili na ključne trendove u struci i njihovu implementiranost u hrvatskome knjižničarstvu, te su slijedom toga izlaganja podijeljena u nekoliko tematskih podskupina: 1. Digitalna transformacija i zelena tranzicija, 2. Knjižničarska profesija u novim okolnostima, 3. Uloga knjižnica, položaj knjige i razvoj čitateljske kulture, 4. Briga za dobrobit članstva i knjižnične zajednice.

U okviru drugoga tematskog bloka – Knjižničarska profesija u novim okolnostimaElia Ekinović Micak iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice 7. listopada 2022. održala je izlaganje pod naslovom Pravilnik KAM: opis građe u novim tehnološkim i društvenim okolnostima u kojemu je prikazala kako su nove tehnološke okolnosti i promjene koje donosi digitalna transformacija knjižnica i knjižničnih zbirki implementirane u Pravilnik KAM. U Izlaganju je prikazano kako se Pravilnikom KAM kao skupom elemenata podataka omogućava standardizirani opis zasebnih podataka koji se međusobno mogu povezivati u veće strukture za opis građe, odnosno predstavljeni su principi kojima se Pravilnik KAM prilagođava novim tehnologijama i mogućnostima povezivanja i razmjene podataka u okruženju semantičkog weba te očekivanjima suvremenih korisnika.