26. Seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji - Zaštita u kriznim situacijama, 29. 11. - 1. 12. 2023.


29. kolovoza 2023.

26. Seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture održat će se od 29. studenoga do 1. prosinca 2023. u Hotelu Valamar Diamant u Poreču.

Otvorene su prijave za sudjelovanje na seminaru, a rok za prijavu sažetaka izlaganja, tema i sinopsisa radionica te posterskih izlaganja je 15. rujna 2023.

Glavna tema ovogodišnjeg seminara je Zaštita u kriznim situacijama, izabrana je s obzirom na brojne izazove i problematiku s kojom se AKM zajednica suočila prilikom i nakon pandemije te nakon teških potresa u Zagrebu i okolici. Predložene su i sljedeće podteme:

  • Upravljanje rizicima 
  • Elektroničko izdavaštvo
  • Virtualne izložbe
  • Interpretacija baštine
  • Pravilnici i standardi
  • Provenijencija podataka.

Glavni organizator 26. Seminara AKM je Hrvatsko muzejsko društvo, a više detalja o načinu prijave nalazi se na mrežnim stranicama Seminara AKM.