Objavljena verzija 2.0 ontologije RiC


3. ožujka 2021.

Skupina stručnjaka za arhivistički opis (Experts group on Archival Description, EGAD) Međunarodnog arhivskog vijeća objavila je verziju 0.2 ontologije Records in Contexts Ontology (RIC-O).

RiC-O formalna je reprezentacija konceptualnog modela RiC-CM i usklađena je s njegovom najnovijom verzijom, koja bi trebala biti objavljena uskoro. Riječ je o OWL ontologiji za opis arhivskog gradiva i entiteta povezanih s gradivom. RiC-O sastoji se od rječnika i formalnih pravila za izradu ili generiranje skupova podataka u RDF-u (Resource Description Framework), odnosno omogućuje objavljivanje metapodataka o arhivskom gradivu kao povezanih podataka. 

RiC-O kao RDF/OWL datoteka i HTML reprezentacija dostupna je ovdje.

Izvor: https://www.ica.org/en/public-release-of-records-in-contexts-ontology-02