Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Dr. sc. Ana Vukadin (glavna urednica)

Monika Batur, prof. (tajnica Stalnog odbora za razvoj i održavanje)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ulica Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

e-mail: kam@nsk.hr

Telefon: +385 1 616 4161, +385 1 616 4188