Raspored edukacija

Tečaj za osposobljavanje za primjenu „Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima“: edukacija edukatora

IV. ciklus: Primjena Pravilnika u radnom procesu obrade pojedine vrste građe

(18. listopada 2021. – 20. prosinca 2021.)

PRELIMINARNI RASPORED

Redni broj Predavač Naslov Termin
1. dr. sc. Ana Vukadin (NSK) Uvod: Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima i njegova uloga u radnim procesima

18. 10.  2021.

 

2. Elia Ekinović Micak (NSK) Knjige i druga omeđena tekstualna građa 19. 10. 2021.
3. mr. sc. Sonja Pigac (NSK) Novine, časopisi i druga serijska tekstualna građa TBA
4. Vikica Semenski (KGZ), Andrea Šušnjar (KGZ) Glazbena, filmska i videograđa 3. 11. 2021.
5. dr. sc. Mira Miletić Drder (NSK) Kartografska građa 12. 11. 2021.
6. Jelena Balog Vojak (HPM) Objekti kulturne i prirodne baštine 22. 11. 2021.
7. prof. dr. sc. Marijana Tomić (UNIZD) Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa 30. 11. 2021.
8. TBA Arhivski fondovi i zbirke 2. 12. 2021.
9. Elia Ekinović Micak (NSK) Identifikacija i opis agenata 6. 12. 2021.
10. Elia Ekinović Micak (NSK) Nadzor nad imenima i nazivljem 13. 12. 2021.
11. prof. dr. sc. Mirna Willer Ontologija (imenski prostor) za Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima 15. 12. 2021.
12. Ivana Gržina (HAZU), prof. dr. sc. Goran Zlodi (FFZG) Likovna građa 20. 12. 2021.

Edukacija u 2020.: Pravilnik u informacijskim sustavima

Izvješće o održanim radionicama u 2020. (KAM, CSSU)

 

Naziv radionice Voditelji Termin Webinar Broj sudionika
1. Uvod:  Implementacija ‘Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama,  arhivima i muzejima’ u informacijskim sustavima: mapiranje Pravilnika i shema metapodataka  dr. sc. Ana Vukadin

13. 10. 2020.

 

 

 

 

pogledaj snimku webinara 53
2.

Omeđena tekstualna građa

 

Elia Ekinović Micak 27. 10. 2020. pogledaj snimku webinara 75
3. Serijska tekstualna građa mr. sc. Sonja Pigac 30. 10. 2020. pogledaj snimku webinara 53
4.

Pokretne slike i glazba

 

Vikica Semenski, Andrea Šušnjar 5. 11. 2020. pogledaj snimku webinara 64
5.

Kartografska građa

 

 dr. sc. Mira Miletić-Drder 16. 11. 2020. pogledaj snimku webinara 45
6. Objekti kulturne i prirodne baštine Jelena Balog Vojak 23. 11. 2020. pogledaj snimku webinara 58
7.

Izgradnja ontologije (imenskog prostora) za ‘Pravilnik za opis i pristup  građi  u knjižnicama, arhivima i muzejima’

 

dr. sc. Mirna Willer 8. 12. 2020.

 

pogledaj snimku webinara

82
8. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa dr. sc. Marijana Tomić 11. 12. 2020.

 

 

76

 

 

Edukacija u 2019.: Pristupnice i odnosi 

 

Naziv radionice Voditelji Termin Mjesto održavanja Broj polaznika
1. Načela i izrada pristupnica i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: uvod

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin

4.10.2019.

 

 

HDA 56
2. Omeđena tekstualna građa Elia Ekinović Micak 14.10.2019. NSK 36
3. Serijska tekstualna građa mr. sc. Sonja Pigac 21.10.2019. NSK 29
4. Pokretne slike i glazba Vikica Semenski i Andrea Šušnjar 12.11.2019. KGZ 16
5. Načela i izrada pristupnica i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin

 

 

15.11.2019.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

 

28

6. Likovna građa dr. sc. Goran Zlodi i Ivana Gržina 18.11.2019. MDC 17
7. Kartografska građa dr. sc. Mira Miletić Drder 2.12.2019. NSK 14
8. Objekti kulturne i prirodne baštine Jelena Balog Vojak 6.12.2019. MDC 16
9. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa dr. sc. Marijana Tomić 9.12.2019. HDA 27
10. Zbirna građa dr. sc. Vida Pavliček i dr. sc. Rajka Bućin 10.12.2019. HDA 34
11. Primjena Pravilnika u informacijskim sustavima dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 12.12.2019. HDA 46

 

Edukacija u 2018.: Načela i struktura Pravilnika

 

Naziv radionice Voditelj Termin Mjesto održavanja Broj sudionika
1. Načela i struktura Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima (za polaznike svih specijaliziranih radionica) dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin

12.10.2018.

 

 

NSK 55
2.

Zbirna građa

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 19.10.2018. NSK 28
3. Omeđena i serijska tekstualna građa dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 26.10.2018. NSK 26
4.

Pokretne slike i glazba

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 9.11.2018. NSK 15
5.

Likovna građa

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 16.11.2018. NSK 16
6. Kartografska građa dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 30.11.2018. NSK 12
7.

Objekti kulturne i prirodne baštine

 

dr. sc. Mirna Willer i dr. sc. Ana Vukadin 7.12.2018. NSK 10
8. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa dr. sc. Marijana Tomić 14.12.2018. NSK 27